Category: Arhivă

Abilităţile practice şi educaţia tehnologică

Aceste materii au o deosebită importanţă în formarea copiilor pentru viaţă. Tricotând, sculptând, modelând lutul sau împletind nuiele, copiii îşi dezvoltă pe lângă diferitele abilităţi şi voinţa. Simţul artisitc, cel tactil, simţul echlibrului şi al armoniei sunt cultivate în fiecare lucrare practică realizată. De aceea este important ca aceste discipline să nu rămână doar la […]

Monday April 5th, 2010 in Arhivă | Comments Off on Abilităţile practice şi educaţia tehnologică

Muzica

Deşi şcoala Waldorf nu este o şcoală de muzică, această artă este omniprezentă în viaţa copiilor. Prin muzică, realitatea poate pătrunde mai lesne în sufletul copiilor. Deseori partea ritmică de la începutul cursului principal se bazează pe muzică, oricare materie putând beneficia de sprijinul absolut benefic al muzicii. Dar cum evoluează această materie în Şcoala […]

Monday April 5th, 2010 in Arhivă | Comments Off on Muzica

Euritmia

Euritmia este o formă de mişcare frumoasă, care completează strădania metodicii Waldorf de a introduce artistic fiecare conţinut, fie el noţional sau de formare a deprinderilor. Euritmia însăşi este o artă: vorbirea şi a cântatul reprezentate vizibil, folosind ca instrument de redare corpul uman. Ea aduce în faţa ochilor intervale, tonuri muzicale, sunete rostite printr-o […]

Monday April 5th, 2010 in Arhivă | Comments Off on Euritmia

Fizica şi chimia

Drumul natural în descoperirea acestor ştiinţe a fost: experimentul – observaţia – concluzia – legitatea. Acest drum natural este respectat şi în predarea ştinţelor naturale în şcoala Waldorf. În prima zi a fiecărei teme noi, au loc o serie de experimente. Ca temă, elevii trebuie să descrie cu acurateţe şi corectitudine cele văzute la fiecare […]

Monday April 5th, 2010 in Arhivă | Comments Off on Fizica şi chimia

Geografia

Această materie apare prima dată în clasa a IV-a sub forma unei epoci despre ţinutul natal. În prima lecţie, elevul îşi desenează banca în care stă, cuprinsă în sala de clasă, respectiv biroul de acasă în camera sa. Urmează apoi planul şcolii şi al locuinţei, apoi curtea şcolii şi a locuinţei, apoi curtea şcolii cu […]

Monday April 5th, 2010 in Arhivă | No Comments »

Botanica

La fel ca şi la animale, în împărăţia plantelor, studiată în clasa a V-a, se pot găsi diferite caracteristici omeneşti. La această vârstă a copiilor, plantele trebuie personificate ca într-o adevărată poveste. Nu se întâlneşte explicarea despre ţesuturi şi celule, ierbarele sunt evitate, în locul lor preferându-se studiul plantelor în natură şi pictarea în mediul […]

Monday April 5th, 2010 in Arhivă | No Comments »

Zoologia

În clasa a IV-a, elevii învaţă despre animale tipice unor forme unilaterale din natură: capul (sepia), trupul sau burta (vaca) sau membrele (şoarecele). O polaritate interesantă se poate găsi între vultur (un animal al aerului, care rareori coboară pe pământ) şi taur (care „se ţine” cu toată forţa sa pe pământ). În general, se scot […]

Monday April 5th, 2010 in Arhivă | No Comments »

Matematica

În predarea matematicii, dascălul trebuie sa respecte câteva principii de bază. Principiul analitic (de la întreg la o parte) este unul dintre cele mai importante. Un alt principiu deosebit îl reprezintă mersul de la cazul particular spre general, spre difiniţie. Definiţiile sunt evitate pe cât posibil, preferându-se caracterizarea noţiunilor într-un mod viu. Când sunt însă […]

Monday April 5th, 2010 in Arhivă | No Comments »

Desenul geometric cu mâna liberă

Predarea geometriei în Şcoala Waldorf începe în clasa a V-a, printr-un studiu activ al principalelor figuri geometrice. Elemente geometrice redau prin transformarea lor procesul de devenire ale unor forme fixe, pe care apoi elevul învaţă să le denumească şi să le definească. Pentru a crea un simţ cât mai solid al figurilor geometrice, acestea sunt […]

Monday April 5th, 2010 in Arhivă | No Comments »

Desenul formelor

Pe lângă faptul că, în Şcoala Waldorf, majoritatea materiilor sunt parcurse într-un mod diferit faţă de cel clasic, aici există şi câteva materii total noi. Prima dintre acestea este desenul formelor. Această materie, prezentă în clasele I-V, are două argumente puternice în favoarea sa. În primul rând, formele desenate în primele două clase vor pregăti […]

Monday April 5th, 2010 in Arhivă | No Comments »