Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

Cum se poate înscrie un copil într-o grădiniţă sau şcoală Waldorf?

Părinţii doritori sau reprezentanţii legali ai copiilor depun o cerere la secretariatul unităţii. După aceasta, are loc o discuţie de prezentare a pedagogiei pentru părinţii respectivi, în care sunt detaliate caracteristicile învăţământului Waldorf şi sunt indicate conţinuturile diferite şi metodele specifice de predare. Interesul pentru alternativă al părinţilor, precum şi disponibilitatea pentru colaborare sunt esenţiale pentru înscrierea copilului. După o verificare generală a capacităţilor şcolare şi de vârstă ale copilului se poate decide dacă respectivul copil poate fi considerat admis.

Ce taxe trebuie plătite?

În unitățile de stat, nu se plătesc taxe la grădiniţa sau şcoala Waldorf. Pentru buna funcţionare a unităţilor, părinţii sunt organizaţi în asociaţii, care, prin cotizaţiile membrilor, contribuie la asigurarea unei baze materiale corespunzătoare unui învăţământ normal. În cazul învățământului Waldorf privat, taxele de școlarizare sunt diferite, fiind prezente în oferta de școlarizare a fiecărei unități școlare. Pe pagina „unități” puteți găsi link-ul fiecărei unități școlare private, unde vă puteți informa privind taxele respective.

Cine poate preda într-o unitate Waldorf?

Cadrele didactice studiază pedagogia Waldorf înainte de a începe activitatea într-o şcoală Waldorf şi au cel puţin un curs de introducere în aceasta pedagogie. Pe parcursul fiecărui an şcolar, ele sunt obligate să parcurgă module periodice de perfecţionare în această pedagogie, pentru a aprofunda elementele de metodică, antropologie şi didactica disciplinei.

Copiii se pot transfera de la o unitate alternativă la una de învăţământ clasic şi invers?

Da, acest transfer se poate organiza de la unitate la unitate, atât de la învăţământul clasic la cel alternativ, cât şi invers.

Ce este o şcoală Waldorf?

Este un loc în care se încearcă educarea omului în ansamblul său, atât cognitiv, cât şi artistic sau în domeniul manualităţii, armonizând procesul educaţional. Disciplinele şcolare nu sunt privite ca scop în sine, ci ca mijloace educaţionale, drept pentru care nu se dau note sau calificative, elevii primind la sfârşitul clasei o caracterizare scrisă de învăţător sau de profesori.

Pentru studiu nu se folosesc manuale în clasele mici: elevii folosesc informaţia primită în orele de curs şi toată gama de cărţi existente în domeniul studiat.
Disciplinele principale: limba română/maternă, matematica, istoria, geografia, biologia, fizica şi chimia sunt predate în perioade/epoci de câte 3-4 săptămâni, câte două ore pe zi.
Dexterităţile: limbile moderne, sportul, muzica, cursurile artistice etc., cât şi orele de exerciţiu la limba română/maternă şi matematica etc. apar în continuare în orar, în mod obişnuit.
Programele diferitelor discipline sunt asemănătoare cu cele din sistemul naţional.

Nivelul cunoştinţelor este echivalent cu cel din şcoala tradiţională, la nivelul claselor a IV-a, a VIII-a şi la bacalaureat.

De ce aş vrea să înveţe copilul meu într-o şcoală Waldorf?

Pentru că aici poate să descopere lumea înconjurătoare din mai multe perspective: ştiinţifice, artistice şi tehnic-meşteşugăreşti. Importantă este aici cunoaşterea şi socializarea, mai puţin competiţia şi izolarea. Este important să înveţe să cânte la un instrument muzical, să participe la sărbători în colectivitate şi să aibă posibilitatea unei relaţii umane fireşti cu educatorii lui, să se simtă înţeles şi tratat cu atenţie.