Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

Cum se poate înscrie un copil într-o grădiniţă sau şcoală Waldorf?

Părinţii doritori sau reprezentanţii legali ai copiilor depun o cerere la secretariatul unităţii. După aceasta, are loc o discuţie de prezentare a pedagogiei pentru părinţii respectivi, în care sunt detaliate caracteristicile învăţământului Waldorf şi sunt indicate conţinuturile diferite şi metodele specifice de predare. Interesul pentru alternativă al părinţilor, precum şi disponibilitatea pentru colaborare sunt esenţiale pentru înscrierea copilului. După o verificare generală a capacităţilor şcolare şi de vârstă ale copilului se poate decide dacă respectivul copil poate fi considerat admis.

Ce taxe trebuie plătite?

În unitățile de stat, nu se plătesc taxe la grădiniţa sau şcoala Waldorf. Pentru buna funcţionare a unităţilor, părinţii sunt organizaţi în asociaţii, care, prin cotizaţiile membrilor, contribuie la asigurarea unei baze materiale corespunzătoare unui învăţământ normal. În cazul învățământului Waldorf privat, taxele de școlarizare sunt diferite, fiind prezente în oferta de școlarizare a fiecărei unități școlare. Pe pagina „unități” puteți găsi link-ul fiecărei unități școlare private, unde vă puteți informa privind taxele respective.

Cine poate preda într-o unitate Waldorf?

Cadrele didactice studiază pedagogia Waldorf înainte de a începe activitatea într-o şcoală Waldorf şi au cel puţin un curs de introducere în aceasta pedagogie. Pe parcursul fiecărui an şcolar, ele sunt obligate să parcurgă module periodice de perfecţionare în această pedagogie, pentru a aprofunda elementele de metodică, antropologie şi didactica disciplinei.

Copiii se pot transfera de la o unitate alternativă la una de învăţământ clasic şi invers?

Da, acest transfer se poate organiza de la unitate la unitate, atât de la învăţământul clasic la cel alternativ, cât şi invers.

De ce aş vrea să înveţe copilul meu într-o şcoală Waldorf?

Pentru că aici poate să descopere lumea înconjurătoare din mai multe perspective: ştiinţifice, artistice şi tehnic-meşteşugăreşti. Importantă este aici cunoaşterea şi socializarea, mai puţin competiţia şi izolarea. Este important să înveţe să cânte la un instrument muzical, să participe la sărbători în colectivitate şi să aibă posibilitatea unei relaţii umane fireşti cu educatorii lui, să se simtă înţeles şi tratat cu atenţie.