Turda

Şcoala Primară Waldorf Turda

nivel preşcolar şi primar; limba română

Str. Ștefan cel Mare 6, jud. Cluj, cod 401112

e-mail: waldorfprimarturda[at]yahoo.com

Persoana de contact: Tinelia Todea

Nu este menirea noastră să transmitem judecăţi generaţiilor care cresc. Trebuie să-i ajutăm să-şi folosească propria capacitate de judecată, propria putere de înţelegere. Să înveţe să vadă în lume cu ochii proprii. Să cultivăm capacităţi, nu să transmitem judecăţi. Nu în adevărurile noastre să creadă tineretul, ci în personalitatea noastră. Să vadă cei care vin după noi că şi noi suntem căutători. Şi trebuie să-i îndrumăm şi pe ei pe calea căutătorilor.(Rudolf Steiner)

 

 

Prezentare pe scurt:

Înfiinţarea unei instituţii de învăţământ care promovează ideile pedagogiei Waldorf a aparţinut doamnei profesor Agneta Cismaşiu. În anul 1992 iniţiativa a prins contur prin înfiinţarea primei grupe de grădiniţă. În anul 1995 s-a convenit că este momentul pentru o extindere la nivel şcolar, astfel încât a luat fiinţă prima clasă I. Anii au trecut şi în anul 2003 şcoala a avut prima promoţie de absolvenţi.

Din anul şcolar 2005-2006 Şcoala Waldorf este coordonată de Şcoala „Andrei Şaguna”, participând alături de elevii şi cadrele didactice ale acestei şcoli la majoritatea proiectelor iniţiate.

Misiune:

Credem în dreptul la educaţie al tuturor copiilor, indiferent de dificultăţile de dezvoltare ce se pot ivi într-un moment sau altul al vieţii.

Misiunea noastră este să valorificăm potenţialul fiecărui copil, să dăruim societăţii oameni cu o gândire independentă şi creativă, cu dragoste de viaţă şi entuziasm, interes pentru învăţare permanentă.

În şcoala noastră copiii au şansa de a învăţa, de a creşte frumos în gândire, simţire şi voinţă. Oare este puţin lucru să înveţi să fii om?

Scop:

Iniţiativa Waldorf din Turda urmăreşte prin acţiunile sale integrarea socială a tuturor tinerilor pe baza principiilor libertăţii, democraţiei, toleranţei, moralităţii.

Activităţile didactice, cunoştinţele de specialitate, materiile în general sunt structurate în funcţie de cerinţele specifice vârstei şi sunt abordate ca modalităţi de a dezvolta în copil toate acele capacităţi necesare unui om complet.

Corpul bine hrănit şi îngrijit poate creşte, mintea antrenată poate memora şi chiar înţelege, dar pentru a prelucra cu plăcere informaţiile, pentru a te bucura de învăţătură, este nevoie şi de altceva. De acel altceva, ignorat de mai bine de două secole de materialism: sufletul. Acea parte sensibilă care ne face fericiţi sau nefericiţi, care resimte viaţa ca pe un dar sau ca pe o povară, acea parte din noi care ne face buni sau răi, acea parte din noi care, până la urmă, trebuie salvată ca să fim demni de viaţa care ni s-a dat.

Activităţi:

  • Organizarea serbărilor specifice alternativei: Ziua Recoltei, Serbarea Lămpaşelor, Serbarea de Crăciun, Carnavalul Primăverii, Serbarea de Paşti, Serbarea de Sfârşit de an şcolar.
  • Parteneriat cu: Biblioteca Municipală, Centrul Raţiu pentru Democraţie, Fundaţia de Ecologie şi Turism „Potaissa”, Şcoala „Avram Iancu” Turda, Şcoala coordonatoare.
  • Organizarea Simpozionului National „Tradiţii ale învăţământului românesc”, secţiunea „Pedagogie, Psihologie, Consiliere Educaţională”, în colaborare cu şcoala coordonatoare;
  • Colaborare cu şcolile alternative ( Waldorf, Pedagogie curativă, Step by Step, Montessori) din judeţul Cluj, vizite, schimburi de experienţă.
  • Participarea la cursuri de formare în alternativă, simpozioane interne.