Federatia Waldorf Romania

Federaţia Waldorf din România (FWR) este o organizaţie non-profit, care cuprinde 23 de asociații şi reprezintă la nivel naţional şi internaţional interesele grupelor, grădiniţelor, claselor, şcolilor, liceelor şi centrelor de pedagogie curativă de pe teritoriul României.

În România, învăţământul Waldorf funcționează atât ca învăţământ de stat, cât și ca învățământ privat, organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în baza Acordului General de Cooperare, încheiat în anul 1996 cu FWR.

Federația Waldorf  asigură calitatea învățământului Waldorf în România prin organizarea unor audituri de monitorizare la nivelul fiecărei unități acreditate/autorizate pe alternativa Waldorf și prin organizarea cursurilor acreditate de perfecționare în pedagogia Waldorf. Academia de vară Waldorf și cursurile de introducere și aprofundare pe specialități și arii curriculare asigură formarea continuă a cadrelor didactice, oferind creditele profesionale necesare obținerii avizului de funcționare în cadrul alternativei. Atât unitățile școlare, cât și fiecare cadru didactic pot funcționa în alternativă pe baza avizului de încadrare emis de Federația Waldorf din România în urma absolvirii cursurilor de perfecționare autorizate de FWR.

În pagina dedicată reţelei unităţilor Waldorf din România puteți găsi detalii despre grupele, clasele și școlile din România care au dreptul legal de a funcționa sub egida Waldorf.

NOUTĂȚI

CURS DE PERFECȚIONARE ÎN PEDAGOGIA WALDORF ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, GIMNAZIAL ȘI LICEAL București, 2023-2024

Federația Waldorf organizează un curs de introducere în pedagogia Waldorf în perioada 5-7 aprilie modulul I și 12-14 aprilie modulul II.

Exploreaza

Noutati / Evenimente